Algemene voorwaarden

De Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s’-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238