Privacyverklaring

Vrachtvervoer André van Olst voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Binnen dit kader vindt op een verantwoorde en veilige wijze gegevensverwerking plaats. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben hierbij toegang tot vertrouwelijke gegevens. Binnen Vrachtvervoer André van Olst is een FG-functionaris (functionaris voor de gegevensbescherming) aangesteld. Bij vragen over gegevensverwerking kunt u bij deze functionaris terecht.